Pracownia Możliwości Krystyna Czajkowska

Gabinet pedagogiczny
Pracownia Możliwości

Jestem pedagogiem, logopedą, socjoterapeutą, trenerem oraz coachem.

 

Zajmuję się diagnozą i terapią trudności w uczeniu się, głównie w zakresie czytania i pisania oraz diagnozą i terapią zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Do współpracy zapraszam rodziców dzieci, które mają trudności z nauką czytania i pisania, szczególnie widoczne już na wstępnym etapie nauki. Profesjonalna pomoc na tak wczesnym etapie przynosi szybkie rezultaty i daje szansę uczniowi na doświadczenie sukcesów w szkole. Wiele z tych dzieci doświadcza trudności w zakresie przetwarzania informacji słuchowych na poziomie centralnym (mózg). Tradycyjna terapia pedagogiczna lub wielogodzinne odrabianie lekcji okazują się być nieskuteczne. Wymagają one specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

 

Chętnie prowadzę również szkolenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności społecznych.

więcej o mnie...

Moja oferta: